Serwis szpital.strzelce-op.pl informuje, że używa plików cookie, które są zapisywane na dysku Twojego komputera. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz więcej [zamknij]

77/ 40 70 244

Izba przyjęć

77/ 40 70 100

Informacja

Rada Społeczna

Rada Społeczna Szpitala jest organem inicjującym i opiniodawczym Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
 
Skład Rady Społecznej:

Przewodniczący- Józef Swaczyna

Członkowie:
→ Stefan Szłapa
→ Ryszard Nocoń
→ Janusz Żyłka
→ Waldemar Bednarek
→ Waldemar Gaida
→ Hubert Ibrom
→ Aleksandra Labus - Gałuszka
→ Marek Urbański


Kompetencje Rady Społecznej

1) Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny
      nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem
      lub ograniczeniem działalności,
  c) przyznawania kierownikowi nagród,
  d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
2) Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d) podziału zysku;
  e) zbycia aktywów trwałych
oraz zakupu lub przyjęcia darowizny
      nowej aparatury i sprzętu medycznego,

  f) regulaminu organizacyjnego;
3) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
    z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.