Serwis szpital.strzelce-op.pl informuje, że używa plików cookie, które są zapisywane na dysku Twojego komputera. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz więcej [zamknij]

77/ 40 70 244

Izba przyjęć

77/ 40 70 100

Informacja

Poradnia Kardiologiczna

Lokalizacja 1
Budynek główny szpitala
Parter, pokój nr 038
tel. 77/40 70 257

Lokalizacja 2
Budynek główny szpitala
Parter, pokój nr 041
tel. 77/40 70 246

Przyjmuje
→ dr n. med. Renata Rybczyk    - Lokalizacja 1
     specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
→ lek. med. Piotr Faryan    -  Lokalizacja 2
     specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Harmonogram - Lokalizacja 1
Wtorek:      1430-1830
     Czwartek:   
930-1330

Harmonogram - Lokalizacja 2
→ Środa:       1300 - 1700

Zasady przyjęcia na pierwszą wizytę

→ wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub
     innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
→ należy ustalić termin wizyty rejestrując się wg poniższych zasad,
     podając imię, nazwisko i nr PESEL
→ po telefonicznej rejestracji, skierowanie należy dostarczyć
     w terminie do 14 dni.
→ niedostarczenie skierowania do 14 dni skutkuje skreśleniem z kolejki
     oczekujących i koniecznością ponownej rejestracji.
→ wymagane jest dostarczenie aktualnych wyników: lipidogram (TCH, HDL,

      LDL, TG), poziom glukozy na czczo, RTG klatki piersiowej (do 2 lat), TSH

Rejestracja
od poniedziałku do piątku
osobiście:
     w godzinach 730 - 1500 (wizyty pierwszorazowe oraz kontrolne) w rejestracji
     w głównym budynku szpitala
     oraz
     w godzinach 1500 - 1900 (wizyty kontrolne) w rejestracji w głównym budynku szpitala
telefonicznie:
     w godzinach 730 - 1500 (wizyty pierwszorazowe oraz kontrolne) pod numerem
     tel. 77/40 70 101
     lub
     w godzinach 1500 - 1900 (wyłacznie wizyty kontrolne) pod numerem 77/40 70 101
→ za pomocą e-rejestracji

  

 

Koordynator
→ Pielęgniarka Koordynująca: Ewa Polok
     tel. 77/40 70 259


Rezygnacja z porady

O fakcie niestawienia się w poradni lub o rezygnacji pacjent powinien zawiadomić Szpital
→ osobiście w Rejestracji w głównym budynku szpitala
→ telefonicznie pod nr tel.: 77/40 70 259 lub 77/40 70 101
→ elektronicznie: szpital@szpital.strzelce-op.pl


Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania
W Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na świadczenia medyczne dostępnym na http://kolejki.nfz.gov.pl można znaleźć informacje:
→ o ilośco osób oczekujących,
→ o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń,
→ można zgłosić nieprawidłowości