Serwis szpital.strzelce-op.pl informuje, że używa plików cookie, które są zapisywane na dysku Twojego komputera. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz więcej [zamknij]

77/ 40 70 244

Izba przyjęć

77/ 40 70 100

Informacja

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Dla pacjentów poradni przyszpitalnych (dot. wszystkich poradni) pobór krwi odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 730 - 1000 w pok. nr 030
 

Lokalizacja
Budynek główny szpitala
Parter, pokój nr 038
tel. 77/40 70 257

Przyjmują
→ dr n. med. Mirosław Porwoł
     specjalista ortopedii i traumatologii
→ lek. Rafał Markowski
     w trakcie
specjalizacji z ortopedii i traumatologii
→ lek. Wojciech Superat
     specjalista ortopedii i traumatologii

Harmonogram
Poniedziałek:  1300-1900
     Wtorek:           800 - 1400
     Środa:               800 - 1400
     Czwartek:      1200-1900

Zasady przyjęcia na pierwszą wizytę
→ wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub
     innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
→ należy ustalić termin wizyty rejestrując się wg poniższych zasad,
     podając imię, nazwisko i nr PESEL
→ po telefonicznej rejestracji skierowanie należy dostarczyć
     w terminie do 14 dni.
→ niedostarczenie skierowania do 14 dni, skutkuje skreśleniem
     z kolejki oczekujących i koniecznością ponownej rejestracji.
→ wymagane jest dostarczenie aktualnych wyników: kopie karty
     informacyjnej z SOR/ Oddział, kopie wyników badań: RTG, TK, MRI

Rejestracja
od poniedziałku do piątku
osobiście:
     w godzinach 730 - 1500 (wizyty pierwszorazowe oraz kontrolne)
w rejestracji
     w głównym budynku szpitala
     oraz
     w godzinach 1500 - 1900 (wizyty kontrolne) w rejestracji w głównym budynku szpitala
telefonicznie:
     w godzinach 730 - 1500 (wizyty pierwszorazowe oraz kontrolne) pod numerem
     tel. 77/40 70 101
    
lub
     w godz. 1500 - 1900 (wyłącznie wizyty kontrolne) pod numerem tel. 77/40 70 101

→ za pomocą e-rejestracji


 


Koordynator

→ Pielęgniarka Koordynująca: Ewa Polok
     tel. 77/40 70 259

Rezygnacja z porady
O fakcie niestawienia się w poradni lub rezygnacji, pacjent powinien zawaiadomić Szpital
→ osobiście w Rejestracji w głównym budynku szpitala
→ telefonicznie pod nr tel. : 77/40 70 259 lub 77/40 70 101
→ eletronicznie: szpital@szpital.strzelce-op.pl 


Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania
W Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na świadczenia medyczne dostępnym na http://kolejki.nfz.gov.pl można znaleźć informację:
→ o ilości osób oczekujących,
→ o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń,
→ można zgłosić nieprawidłowości