Serwis szpital.strzelce-op.pl informuje, że używa plików cookie, które są zapisywane na dysku Twojego komputera. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz więcej [zamknij]

77/ 40 70 244

Izba przyjęć

77/ 40 70 100

Informacja

Pracownia Endoskopii (Kolonoskopii, Gastroskopii, Rektoskopii)

 

Lokalizacja
Budynek główny szpitala
Parter, pokój nr 039
tel. 77/40 70 266

Koordynator
→ Kierownik:
     lek. med. Jacek Kleist
     specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
     tel. 77/40 70 266
→ Pielęgniarka Koordynująca:
     Ewa Polok
     tel. 77/40 70 259

Zakres badań
kolonoskopia
→ gastroskopia
→ rektoskopia
→ istnieje możliwość wykonywania rektoskopii w trybie badań
     komercyjnych
(płatnych), ze skierowaniem od lekarza;
     płatność wg cennika

Kolonoskopia pozwała zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu giętkiego instrumentu w kształcie rury o grubości palca wskazującego (kolonoskopu).
Gastroskopia to wykonywane przez lekarzy badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądka i dwunastnicy), podczas, którego przez gardło wprowadza się endoskop, tj. przyrząd pozwalający na zajrzenie do wnętrza badanego narządu.
Rektoskopia pozwała zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu  sztywnego, jednorazowego instrumentu w kształcie rury o grubości ok 18 mm (rektoskop).

Badania wykonują
→ dr n. med Dariusz Zwoliński
     specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

lek. med Jacek Kleist
    
specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Harmonogram
→ Poniedziałek:  1435-1835
→ Wtorek:           600-700
→ Środa:             600-700
→ Czwartek:       600-700    i   1000-1400
→ Piątek:            600-700    i   1435-18
35

Zasady przyjęcia
→ na gastroskopię i kolonoskopię wymagane jest skierowanie z Poradni
     Gastrologicznej, od lekarza rodzinnego lub innego lekarza ubezpieczenia
     zdrowotnego
→ w przypadku rektoskopii wymagane jest skierownie od lekarza,
     który ma podpisaną umowę ze szpitalem
→ w przypadku rektoskopii płatnej wymagane jest skierowanie od innego
     lekarza
→ należy ustalić termin badania rejestrując się wg poniższych zasad,
     podając imię, nazwisko i nr PESEL
→ po telefonicznej rejestracji należy dostarczyć skierowanie na gastroskopię
     lub kolonoskopię do 14 dni
→ niedostarczenie skierowania do 14 dni skutkuje skreśleniem z kolejki
     oczekujących i koniecznością ponownej rejestracji
→ trzeba wyrazić pisemną zgodę na badanie

→ należy przygotować się do badań wg zaleceń podanych w odpowiednich
     zakładkach

Rejestracja
codziennie w dni robocze
→ w godzinach 1200 - 1300
→ osobiście w pracowni, pokój nr 039 na parterze w głównym budynku
     szpitala
→ telefonicznie pod numerem tel. 77/40 70 266

Rezygnacja z badania
O fakcie niestawienia się w pracowni lub o rezygnacji pacjent powinien zawiadomić Szpital
→ osobiście w pracowni - pok. nr 039
→ telefonicznie pod nr tel.: 77/40 70 266
→ elektronicznie: szpital@szpital.strzelce-op.pl


Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania
W Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na świadczenia medyczne dostępnym na http://kolejki.nfz.gov.pl można znaleźć informacje:
→ o ilości osób oczekujących,
→ o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń,
→ można zgłosić nieprawidłowości

Przygotowanie do badań
→ informacje na temat badań i przygotowania dostępne w odpowiednich
     zakładkach

     Szczegółowe informacje w Regulaminie Pracowni Endoskopii wywieszonym
     w poczekalni pracowni.