Serwis szpital.strzelce-op.pl informuje, że używa plików cookie, które są zapisywane na dysku Twojego komputera. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz więcej [zamknij]

77/ 40 70 244

Izba przyjęć

77/ 40 70 100

Informacja

Certyfikaty

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ISO to skrót od International Organisation for Standardisation, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji. Swoją siedzibę ma w Genewie. Funkcjonuje oficjalnie od 23 lutego 1947 roku, a pierwszą normę opublikowała w 1951 roku. Jest organizacją pozarządową, a jej członkami mogą być krajowe organizacje normalizacyjne, po jednej z każdego kraju. Obecnie ISO zrzesza około 120 członków, w tym Polskę.
    Dzięki Certyfikatowi ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, wprowadziła uniwersalny i rozpoznawalny znak jakości, który obowiązuje na całym świecie.
    Certyfikacja ISO jest nadaniem firmie certyfikatu (zaświadczenia), że dany produkt lub usługa jest zgodny z odpowiednimi normami prawnymi.
    Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej jakości.   

~•~ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zapoczątkowały program „Szpital bez bólu”, który polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i  przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

~•~

W 2012 roku Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich znalazł się na 81 miejscu
w Rankingu „Złota setka" organizowanym
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
i dziennik „Rzeczpospolita".

  www.cmj.org.pl/ranking/wyniki_2012/index.php

Ranking „Złota setka" obejmuje sto wielospecjalistycznych zabiegowych szpitali publicznych.
Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym, szpital musiał zdobyć co najmniej 686,77 pukntów.

~•~

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno - gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Program skierowany jest do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki, to program finansowany z Funduszy Europejskich realizowany w Polsce w latach 2007–2013. W ramach programu organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych , zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

~•~

plik

Certyfikat "Szpital bez bólu"

plik

Certyfikat ISO Szpital

plik

Certyfikat ISO ZWRM